Diagnostyka obrazowa piersi

To stwierdzenie w szczególności odnosi się do nowotworu złośliwego piersi. Jeżeli uda się wykryć zmiany złośliwe w jak najwcześniejszej fazie, wówczas szansa na pełne wyleczenie jest 100%. Niestety z każdym późniejszym stopniem zaawansowania nowotworu szanse wyleczenia maleją o 25%, dlatego tak ważne jest regularne badanie piersi. Poza tam wczesne wykrycie zmiany złośliwej daje oprócz 100% szansy na całkowite wyleczenie możliwość zastosowania leczenia oszczędzającego, które nie pogarsza w tak znacznym stopniu dalszego komfortu życia pacjentki.

Jedną z form wczesnego wykrywania niepokojących zmian w piersi jest samobadanie piersi przez kobiety oraz badanie piersi przez lekarza. Ok. 30% zmian w gruczole piersiowym jest wykrywanych przez badanie palpacyjne gruczołu piersiowego. Niestety niepokojąca zmiana w piersi zwykle da się wykryć za pomocą takiego badania, gdy osiąga wielkość ok. 1 cm. Zmiany złośliwe w stadium przedinwazyjnym często jednak mają wielkość o wiele mniejszą, czasami nawet kilku mm, a te nie są dostępne w badaniu palpacyjnym. Z tego powodu tak ważne jest regularne badanie USG piersi. Należy bowiem pamiętać, że niezwykle istotną rolę w wykryciu najwcześniejszych zmian odgrywają badania obrazowe: mammografia i badanie ultrasonograficzne.

Sonomammografia

Inaczej nazywana USG piersi jest najważniejszą metodą wspomagającą i uzupełniającą badanie mammograficzne. Warunkiem wiarygodności ultrasonograficznej, jako najbardziej subiektywnej spośród różnych technik diagnostycznych obrazowania, jest doświadczenie osoby badającej. Rutynowe badania mammograficzne czy ultrasonograficzne potrafią wykazać nieprawidłowości w budowie gruczołu piersiowego. Nie oznacza to, że wykryta zmiana w mammografii czy USG jest rakiem! Około 80% zmian uwidocznionych w badaniach obrazowych piersi okazuje się zmianami o charakterze łagodnym i często nie wymagają dalszego leczenia. Nie zmienia to jednak faktu, że każda wyczuwalna zmiana powinna zostać zdiagnozowana i potwierdzona na przykład przy pomocy USG piersi.

Mammografia

Jest to obrazowa metoda badania gruczołu piersiowego z użyciem promieni rentgenowskich. Badanie to wykonuje się specjalnym aparatem rentgenowskim (mammograf). Aktualnie mammografia uznawana jest za jedną z najskuteczniejszych metod.

Mammografia zalecana jest głównie dla kobiet po 40 roku życia, z piersiami o budowie tłuszczowej, bo w niej promienie rentgenowskie lepiej uwidaczniają wszelkie zmiany. W przypadku młodszych pań w celu przeprowadzenia wstępnego stwierdzenia, czy dana zmiana to rak piersi, wykonuje się badanie USG. Mammografia wykrywa bardzo małe, milimetrowe zmiany, obrazuje kształt guza (regularny kształt sugeruje zmianę łagodną), dobrze uwidacznia zwapnienia. Mogą one być duże (makrozwapnienia) lub małe (mikrozwapnienia). Duże to z reguły zwapnienia łagodne, niebezpieczne są mikrozwapnienia, bo mogą być sygnałem raka lub zmian przedrakowych. American Cancer Society przekonuje, że kobiety nieobciążone ryzykiem zachorowania raka piersi mogą zrobić mammografię od 45 lat, ponieważ mammografia jest mało miarodajna w przypadku młodszych kobiet.

Duże piersi nie są problemem do wykonania mammografii. Implanty piersi nie stanowią przeszkody w wykonaniu mammografii. Przy zastosowaniu odpowiednich ułożeń piersi obraz będzie odpowiednio dobry. Uciskanie piersi podczas badania, choć bolesne, nie jest niebezpieczne. Mammografia pozwala na rozróżnienie poszczególnych struktur oraz zmian patologicznych sutku. Szczególnie przydatna jest w badaniach przesiewowych.

Badanie piersi obrazowe może być uzupełnione o biopsję piersi

Biopsja cienkoigłowa piersi (BAC) jest przydatna głównie do diagnostyki węzłów chłonnych, a ze względu na swoją niską wartość jest coraz rzadziej stosowana do diagnostyki guzków piersi. Znajduje ona jednak swoje zastosowanie w przypadku innych zmian. Biopsja cienkoigłowa wykorzystywana jest w przypadku diagnozowania zmian tarczycowych czy też w celu pobrania treści płynowej z torbieli. To inwazyjne pobranie tkanki do badania histopatologicznego lub cytologicznego i polega na zassaniu do strzykawki niepokojącej zmiany. Biopsja aspiracyjna cienkoigłowa może być wykonywana zarówno pod kontrolą USG, jak i bez urządzeń monitorujących nakłucie.

Biopsja piersi gruboigłowa (BAG) jest lepszą metodą do diagnostyki guza piersi. Dzięki temu, że uznaje się ją już za badanie histopatologiczne (biopsja cienkoigłowa piersi tylko cytologicznym), biopsja gruboigłowa jest dokładniejsza. Stosowana jest wyłącznie do badania guza, nie ma możliwości usunięcia guzka piersi w całości.